Modele danych w bazie danych

February 17, 2019 by  
Filed under Uncategorized

tabela-dwuwymiarowa Struktura danych zoona z kolumn i WIERSZY. Na przeciciu wiersza i kolumny znajduje si elementarna Dana. W wierszu jest zapisywany Rekord danych opisujcy obiekt (NP. Rekord danych opisujcy osob lub Cabinet) lub pewien zwizek midzy obiektami. Kada kolumna Zawiera zbir elementarnych danych opisujcych jeden atrybut do NP. nazw firmy lub nazwisko osoby. Relacyjny modèle danych (SGBDR) został wymyślony przez EF CODDA na przełomie lat 70. i 80. Stulecia zeszłego. Standard RDBMS został ostatecznie opracowany przez ANSI X3H2. Dane w takim modelu przechowywane są w tabelach, z których Każda ma stałą sytuacji kolumn je dowolną WIERSZY sytuacji. Każda Tabela (relacja) ma zdefiniowany clé danych (clé) – wyróżniony atrybut lub kilka takich atrybutów, którego wartość odpowiedzieć identyfikuje Dany wiersz.

Wyszukiwanie danych odbywa się za POMOCA odwołania się programu do danego KLUCZA i identyfikacji danego wiersza za jego POMOCA. Une autre implication est que les modèles conceptuels et les modèles de données logiques sont clairement distincts. Malheureusement, beaucoup de gens brouillent la ligne entre eux. C`est faux. Un modèle de concept est sur la signification des mots que vous utilisez, et les déclarations d`affaires que vous faites en assumant ces significations. C`est une question de communication. Un modèle de données logique est sur la façon dont vous organisez ce que vous pensez que vous savez sur le monde afin qu`il puisse être enregistré et logiquement manipulé de manière systématique. J`ai commencé ma carrière dans les données. Il m`a fallu jusqu`à 15 ans de travail intense sur les déclarations de règles d`affaires (1990-2005) pour apprécier pleinement la différence. Mais maintenant, je suis très clair que les modèles conceptuels doivent être développés pour excruciquer le niveau de détail afin de lever l`ambiguïté de la communication commerciale prévue. La plupart des entreprises ne le font pas aujourd`hui.

Ils sautent dans la conception de données (conceptuelle, logique ou même physique). Et ils paient inconsciemment un gros prix pour cela. (Źródło: modèle de concept vs modèle de données — Ron Ross sur les règles d`entreprise) Wykad wyjania Podstawowe pojcia dziedziny Baz danych. W szczeglnoci jest omwiony relacyjny modèle danych, na ktrym jest oparta budowa wspczesnych, komercyjnych Baz danych. Zaczona jest prendre informacja o architekturze klient-serwer uywanej w aplikacjach Baz danych oraz o historii Rozwoju Baz danych. Generalnie modèle pojęciowy, danych modèle à skrajnie różne MODELE. Jeżeli do Tego dodamy dyskusje na temat obiektowego modelu dziedziny, à Na spotkaniu Mamy niemalże gwarancje Ostrego sporu. Hierarchiczny modèle danych jest pewnym rozszerzeniem modelu prostego, opartego na rekordach składających się z Pól i zgrupowanych w plikach.

Comments

Comments are closed.

>